Gynekologicko – pôrodnícka príjmová a konziliárna ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika prízemie č. dverí 27

Lekári:

MUDr. Beáta Bertoldová

Sestrička:

Alena Holúbková

Tel.č:

02/ 6867 2619
7.00 – 8.00  odbery biologického materiálu
12.30 – 13.00  obedná prestávka
15.00 – 15.30  upratovanie, dokumentácia