Gynekologicko - pôrodnícka, ultrazvuková ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

poliklinika prízemie, č. dv. 24

Lekári:

MUDr. Zuzana Václavová

Sestrička:

Mária Búciová

Tel.č:

02/ 68 67 2618

Lekári sa striedajú
7.00 – 12.30 štandardné abdominálne a vaginálne vyšetrenia
12.30 – 13.00 obedná prestávka
12.30 - 15.00 špecializované screeningové vyšetrenia tehotných
15.00 – 15.30 upratovanie, dokumentácia