Hematologická ambulancia I

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 016

Lekári:

MUDr. Andrej Halčín, MUDr. Bálintová

Sestrička:

Miroslava Páleníková

Tel.č:

02/48 234 726