Hematologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica I.poschodie, č. dv. 122

Lekári:

prim. MUDr. Marcela Skraková , MUDr. Antónia Hatalová, MUDr. Stanislava Kubalová, MUDr. Daniela Pavlíková, MUDr. Katarína Masarová

Sestrička:

Mária Ťakušová

Tel.č:

02/ 68 67 2625