I. ročník tenisového turnaja Sedem životov

image1
Obrázok ku správe: I. ročník tenisového turnaja Sedem životov

V rámci kampane Sedem životov, v spolupráci s našou Klinikou nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB a tenisovým klubom Dúbravka sa konal I. ročník Tenisového turnaju Sedem životov, venovaný Barborke, ktorá pred rokom, darovaním orgánov zachránila životy piatim ľuďom.

Tohto mimoriadneho podujatia sa zúčastnili rodičia Barborky, ich rodina a priatelia, ale aj naši kolegovia z Univerzitnej nemocnice Bratislava a pacienti po transplantácii. Okrem milých stretnutí, si zúčastnení mohli zahrať aj priateľský tenisový zápas. I. ročník tenisového turnaja Sedem životov bol venovaný Barborke a tiež osvete o potrebe darcovstva. Veríme, že toto podujatie už bude každoročnou tradíciou, ktorá prispeje aj k zvýšeniu dôležitosti darcovsta orgánov, ktoré zachraňuje životy.