Implantácie kardiostimulátorov

nemocničná poliklinika - Malé operačné sály

Lekári:

MUDr. Ján Števlík, MUDr. Eva Akubžanová,

Sestrička:

Tel.č:

02/48234814
Pacienti na IKS sa objednávajú na Kardiologickej amb., 1.posch polikliniky – č.dv. 105, 106
 tel. 02/48 234 813 alebo 02/48 234 493