Informácie o tom, ako postupovať po návráte zo zahraničia, kvôli hrozbe koronavírusu:

Po návrate z pobytu zo zahraničia z dotknutých oblastí, kde sú hlásené prípady výskytu nákazy, je potrebné sledovať svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a v prípade príznakov bezodkladne kontaktovať telefonicky svojho lekára.

Upozorňujeme ľudí, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára prostredníctvom telefónu a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzeniu prípadného šírenia nákazy.

Lekár pacientovi odporučí ako má postupovať ďalej.
V prípade, že sa jedná o dieťa, je treba kontaktovať pediatra.