Interná ambulancia 1. I. internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 270

Lekári:

Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, MUDr. Andrea Farkašová, MUDr. Lucia Križanová, MUDr. Ľudmila Trejbalová, MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

Sestrička:

Marianna Behanovská

Tel.č:

02/ 59 54 2438