Interná ambulancia 1. I. internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 270

Lekári:

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MUDr. Miroslav Žigray, PhD., MUDr. Ľudmila Trejbalová, MUDr. Adriana Gregušová, MUDr. Andrea Farkašová, MUDr. Gabriela Bernasovská, PhD., rim. Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH., Doc. MUDr. Ján Podoba.

Sestrička:

Marianna Behanovská

Tel.č:

02/ 59 54 2438