Interná ambulancia 2. I. internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 271

Lekári:

MUDr. Michal Piják, Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., Prof. MUDr. Milan Pavlovič, CSc., MUDr. Alojz Vahančík, MUDr. Ľ. Finďová, PhD., MUDr. Jaroslav Ulický

Sestrička:

Mária Gatiarová

Tel.č:

02/ 59 54 2439