Interná ambulancia 2. I. internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 271

Lekári:

MUDr. Adriana Gregušová, PhD., MUDr. Mária Hamilton, PhD., MUDr. Andrej Karaman, PhD., MUDr. Michal Piják, MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.

Sestrička:

Marianna Behanovská

Tel.č:

02/ 59 54 2439