Interná ambulancia 2. III. internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 201

Lekári:

MUDr. Martin Kokles
MUDr. Jana Litvíková
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MPH, MHA
MUDr. Jozef Sedlačko
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
MUDr. Andrej Zachar, CSc.

Sestrička:

Sylvia Koklesová

Tel.č:

02/ 59 54 2436