Interná ambulancia 2. III. internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 201

Lekári:

Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MUDr. Andrej Zachar, CSc., MUDr. Martin Kokles, Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Sestrička:

Sylvia Kubinová

Tel.č:

02/ 59 54 2436