Interná ambulancia II.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 3

Lekári:

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., MUDr. Veronika Pokorná, MPH., PhD., MUDr. Iveta Zadňančinová, MUDr. Jana Mateovičová, MPH., MUDr. Svetlana Bodíková, PhD, MPH., MUDr. Zuzana Zúbeková

Sestrička:

Klaudia Pribišová

Tel.č:

02/ 68 67 2991

Odber biologického materiálu denne 7.00 - 8.30