Interná, diabetologická ambulancia III

1. poschodie, poliklinická časť, č. dv. 112

Lekári:

MUDr. Danica Lištiaková, MUDr. Jozef Brečka,

Sestrička:

Mgr. Iveta Beňačková

Tel.č:

02/6867 2532
Odber biologického materiálu denne 7.00-8.30