Interná príjmová ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén Pavilónu CH, č. dverí 14, 15

Lekári:

MUDr. Zora Jelínková

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 251.- 536