Kardiologická ambulancia č.2

Nemocnica Staré Mesto

suterén, pavilón CH, č.dv. 2 a 5

Lekári:

doc. Jozef Bulas

Sestrička:

Tel.č:

02/572901 275, -278, -239