Konzultačná ambulancia I.internej kliniky

Nemocnica Staré Mesto

blok G, 2.posch., č. dv. 203

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 142