Naša nemocnica čerpá eurofondy

Ružinov
Obrázok ku správe: Naša nemocnica čerpá eurofondy

Vďaka projektu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ môže Univerzitná nemocnica Bratislava vôbec prvýkrát čerpať eurofondy v hodnote až 18,5 mil. EUR.

Časť prostriedkov už bola využitá na nákup prístrojového vybavenia a modernizáciu priestorov. Vďaka zodpovednému prístupu nového vedenia už od polovice minulého roka postupne prichádzajú prvé prístroje do nemocnice. „Medzi moje priority v rámci skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti patrí aj efektívne čerpanie eurofondov. Tento projekt považujem za jedinečnú príležitosť pre masívnu obnovu prístrojového vybavenia a tiež vybudovania nových, moderných priestorov, ktoré budú slúžiť pacientom a kvalita zdravotnej starostlivosti sa aj týmto posunie opäť o level vyššie. Vďaka interným zmenám a realizovaním správnych nastavení, a aj vďaka intenzívnej komunikácii s našim zriaďovateľom už teraz môžeme hovoriť o projekte, ktorý z najväčšej slovenskej nemocnice urobí modernejšie miesto s ešte kvalitnejším poskytovaním zdravotnej starostlivosti našim pacientom.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.

Z eurofondov plánujeme nakúpiť takmer2 000 prístrojov a vybudovať nové moderné a multifunkčné operačné sály. Na jednotlivých pracoviskách najväčšej slovenskej nemocnice už pribudli nové, moderné prístroje, ktoré sú nevyhnutné pri modernizácii a skvalitňovaní starostlivosti o pacientov. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie ponúk v súťaži verejného obstarávania na vybudovanie spondylochirurgie, nákup anesteziologických prístrojov a tiež defibrilátorov v hodnote 10 513 417 EUR. V priebehu niekoľkých týždňov nám budú dodané operačné mikroskopy, vyšetrovacie jednotky a tiež zubolekárska zostava, ktorá bude súčasťou prístrojovej obnovy na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie v Nemocnici Ružinov. Všetky tieto prístroje sú v hodnote takmer milión EUR. V mesiaci január budú vyhlásené ďalšie súťaže na verejné obstarávanie v hodnote viac ako 5 694 000 EUR do ktorých spadajú endoskopické prístroje, sterilizačná technika, RTG prístroje, ale aj zariadenie kuchyne.

V najbližších týždňoch nám pribudnú na pracoviská novorodeneckých oddelení nové resuscitačné lôžka pre novorodencov a na gynekologické kliniky zase hybridné pôrodné lôžka. „Veríme, že takto postupne zmodernizujeme všetky pracoviská v našej nemocnici a zefektívnime tak nielen prácu našich zdravotníkov, ale benefitovať z tejto investície budú predovšetkým naši pacienti“, dodal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.