Nefrologická a interná ambulancia

Nemocnica Ružinov

nemocničná poliklinika,č.d. 1067 chodba bývalého riaditeľstva

Lekári:

MUDr. Tibor Sedlák, MUDr. Victor Ibara, MUDr.Tomleinová Zuzana, MUDr.Zuzana Kužmová

Sestrička:

Mgr.Dagmar Hladká

Tel.č:

02/ 48 234 784
Odbery krvi: denne 07:00 – 09:00 hod
Prestávka 12.30 - 13.00
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár