Nefrologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

blok G, 1. posch., č. dv. 103

Lekári:

MUDr. Eva Hirnerová, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 157