Nemocnica Staré Mesto oslavuje 155. výročie vzniku

Nemocnica Staré Mesto (24)
Obrázok ku správe: Nemocnica Staré Mesto oslavuje 155. výročie vzniku
Univerzitná nemocnica Staré Mesto oslavuje tento rok svoje 155. výročie. Zamestnanci nemocnice spolu s vedením, oslávili toto jubileum slávnostným zasadnutím, ktoré vyvrcholilo osadením pamätnej tabule.
 
Nemocnicu Staré Mesto začali budovať v roku 1857, napokon ju verejnosti sprístupnili po siedmich rokoch. V tom čase bola táto nemocnica najmodernejšou a tiež najväčšou nemocnicou v celom Uhorsku. Už v prvých rokoch fungovania získala nemocnica na Mickiewiczovej ulici prvenstvá v rôznych odboroch medicíny. Ako prvá zriadila v Uhorsku röntgenologické pracovisko. Vynikala v odbore chirurgie, v ortopédii, v moderných metódach liečby duševných chorôb, v gynekologicko-pôrodníckej praxi a tiež v detskom lekárstve. Aj keď v súčasnosti už Nemocnica Staré Mesto nepatrí medzi najväčšie, môžeme povedať, že počtom pacientov ročne ju môžeme zaradiť medzi najnavštevovanejšie. Ročne sa v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti  vykoná približne 140- tisíc vyšetrení ročne, v rámci urgentnej starostlivosti je to 15-tisíc pacientov ročne a v priemere 10-tisíc pacientov ročne je v tomto zariadení hospitalizovaných.
 
„Nemocnica Staré Mesto právom patrí k Univerzitnej nemocnici, okrem liečby pacientov tu prebieha aj vedecko-výskumná činnosť a tiež zabezpečuje zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do praxe. Nemocnica Staré Mesto spolupracuje s Lekárskou fakultou UK a tiež so Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Významne sa tak podieľa na vychovávaní budúcich lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov. Je dôležitou súčasťou UNB a môžem povedať, že za posledné dva roky sme aj v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva investovali finančné prostriedky do jej obnovy a tiež modernizácie prístrojového vybavenia,“ povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. V nemocnici boli vymenené lôžka, vybudovalo sa nové CT pracovisko, bola obnovená výpočtová technika, rekonštruuje sa pavilón CH, na pavilóne H sa rekonštruuje a zatepľuje strecha, vymenili sa okná, na I. internej klinike sa zrekonštruovala koronárna jednotka a v pláne je komplexná rekonštrukcia výťahov a Psychiatrickej kliniky, ktorá je najväčšia v Bratislave.
 
„Je dôležité pripomenúť, že Nemocnica Staré Mesto vychovala generácie uznávaných lekárov, ktorí šírili je dobré meno doma ja v zahraničí. Trend výchovy vysoko kvalifikovaných a uznávaných odborníkov trvá prakticky dodnes. Z Nemocnice Staré Mesto pochádzajú aj súčasní prednostovia, či zástupcovia prednostov, ktorí pôsobia v iných bratislavských nemocniciach,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici Staré Mesto, Vladimír Kostka.


75241047_2530639077166505_950182362287702016_n

75262186_2530639097166503_3808559479474094080_n