Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň zabezpečuje výdaj, prípravu, kontrolu, uchovávanie liečiv, zdravotného materiálu pre jednotlivé kliniky, oddelenia a pracoviská nemocnice. So zásobovacou činnosťou úzko súvisí plánovanie potreby liečiv, zdravotníckych potrieb, diagnostických prípravkov a jednotlivých farmaceutických surovín na prípravu individuálne pripravovaných liečivých prípravkov.
S rozvojom farmaceutických vied a so stále sa zvyšujúcim množstvom registrovaných liečivých prípravkov sa zvyšuje význam medikamentóznej terapie, čo si vyžaduje hlbšie poznatky o liekoch, ich účinkoch, dávkovaní, vedľajších a nežiadúcich účinkoch, či interakciách a kontraindikáciách. Práve z týchto dôvodov vykonávajú farmaceuti konzultačnú činnosť o jednotlivých liečivých prípravkoch zdravotníckym pracovníkom.
V priebehu roka v nemocničnej lekárni vykonávajú odbornú prax z lekárenstva poslucháči Farmaceutickej fakulty UK a žiaci SZŠ v odbore farmaceutický laborant.

Lekáreň sa člení na nasledovné oddelenia

Oddelenie klinickej farmácie
Oddelenie prípravy liekov
Oddelenie kontroly liečiv a prípravy skúmadiel
Oddelenie prípravy sterilných liekov
Oddelenie zdravotníckych potrieb
Centrálne prípravy cytostatík

 
Univerzitná nemocnica
Bratislava
Ružinovská 6 
826 06 Bratislava


Tel.:
+421 - (0)2 - 48 234 614

+421 - (0)2 - 48 234 615
+421 - (0)2 - 48 234 640
+421- (0)2-48 234 618
+421 - (0)2 - 48 234 479 (fax)


E-mail:
bakosova@ru.unb.sk
lekaren@ru.unb.sk

späť