Neurochirurgia na Kramároch v spoločnej klinickej štúdii so špičkovými európskymi pracoviskami

neukra00
Obrázok ku správe: Neurochirurgia na Kramároch v spoločnej klinickej štúdii so špičkovými európskymi pracoviskami

Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB sa dostalo významného medzinárodného uznania. Spolu s nemeckými univerzitnými klinikami v Marburgu a Ulme a talianskou univerzitnou neurochirurgickou klinikou v Miláne bola neurochirurgia na Kramároch vybratá do prestížnej štúdie inovatívneho postupu operácií nádorov mozgu s využitím ultrazvuku a špeciálnej tekutiny významne zlepšujúcej sonografické zobrazenie operačného poľa. Táto inovatívna látka (Acoustic coupling fluid, ACF) bola vyvinutá špičkovými vedeckými pracovníkmi v nórskom Trondheime, kde boli s jej použitím úspešne operovaní viacerí pacienti. Nórske skúsenosti už boli dokonca publikované v najvýznamnejšom európskom neurochirurgickom časopise.

 

Okrem svojho vysokého medzinárodného kreditu bola Neurochirurgická klinika LF UK a UNB do spoločnosti špičkových európskych pracovísk vybratá najmä vďaka skutočnosti, že sa jej lekári rozvoju metodiky intraoperačnej sonografie pri operáciách mozgu dlhoročne venujú. Svoje zistenia a vlastné operačné techniky viackrát publikovali v najvýznamnejších svetových neurochirurgických časopisoch, za čo sa im dostalo opakovaného medzinárodného uznania.

 

Úspešnú operáciu nádoru mozgu prvého pacienta za pomoci vyššie uvedenej inovatívnej metodiky vykonali doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH, MUDr. Filip Halgaš, MUDr. Ján Buvala a MUDr. Pavlína Ondrušová s významnou podporou anestéziológov MUDr. Vladimíra Hollého a MUDr. Lucie Fančovičovej, neurológa doc. MUDr. Gabriely Timárovej, PhD., logopéda Mgr. Zory Drajnovej, ako aj viacerých sestier a ďalšieho zdravotného personálu. Ako pozorovatelia sa operácie osobne zúčastnili špičkový nórsky neurochirurg prof. Geirmund Unsgaard, bývalý dekan Lekárskej fakulty Nórskej univerzity prírodných vied a technológie a prednosta Neurochirurgickej kliniky v nórskom Trondheime, spolu s kolegom Tormodom Selbekkom - obaja sa podieľali na dlhoročnom vývoji ACF. Operácia nádoru mozgu prebehla pri vedomí pacienta s využitím ďalšej najmodernejšej prístrojovej techniky. Pacient je po úspešnej operácii už v domácom prostredí.

 

"Pevne verím, že podobne ako v Nórsku, bude tekutina ACF významnou pomocou aj pri operáciách našich pacientov. Kvalitné sonografické zobrazenie nádorového tkaniva počas operácií mozgu je totiž často mimoriadne dôležité nielen pre komplexnosť odstraňovania nádoru, ale aj pre celkovú bezpečnosť zákrokov," dodal doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH,.

 


Neurochirurgické klinika LF UK a UNB v Nemocnici Ak L. Dérera je najstarším neurochirurgickým pracoviskom v SR s vyše polstoročnou históriou. Poskytuje komplexnú operačnú liečbu ochorení mozgu a chrbtice, vrátane najnáročnejších výkonov v najťažšie prístupných oblastiach centrálneho nervového systému. Multidisciplinárny neurochirurgicko-neurologicko-anestéziologický tím Nemocnice Ak. Dérera je držiteľom najvyššieho štátneho vedeckého ocenenia v SR „Ceny za vedu a techniku“.


neukra00

neukra01

neukra02