Neurologická ambulancia III pre extrapyramídové ochorenia

poschodie poliklinika, č. dv. 253

Lekári:

Doc. MUDr. Michal Minár, PhD., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Zuzana Košutzká, MUDr. Peter Matejička, MUDr. Jana Martinková, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 59 54 2404
Objednávanie pacientov denne v čase 07.30 - 08.30