Nový špičkový CT prístroj v Univerzitnej nemocnici Bratislava, investičný zámer Nemocnice Ružinov

PHOTO-2019-06-03-10-07-06 (2)
Obrázok ku správe: Nový špičkový CT prístroj v Univerzitnej nemocnici Bratislava, investičný zámer Nemocnice Ružinov
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská dnes navštívila Nemocnicu Ružinov (UNB), kde spolu s riaditeľkou Univerzitnej nemocnice Bratislava Renátou Vandriakovou slávnostne otvorili nové CT pracovisko a zároveň predstavili investičný zámer komplexnej rekonštrukcie Nemocnice Ružinov.
Do prístrojového vybavenia v UNB pribudol aj nový CT prístroj najvyššej 5-ej kategórie, ktorý v rámci centrálneho obstarávania zabezpečilo ministerstvo zdravotníctva. Moderný počítačový tomograf na Rádiologickej klinike v Ružinove, ktorý bude do prevádzky uvedený v najbližších týždňoch dnes slávnostne otvorili ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. Ide o jeden z najkvalitnejších prístrojov na Slovensku, ktorý vďaka svojej hardvérovej a softwarovej výbave skráti skenovacie časy počas jednotlivých vyšetrení, čo redukuje artefakty a zvyšuje kvalitu obrazu a výrazne zníži radiačnú záťaž nielen pre pacientov, ale aj pre samotný zdravotnícky personál.
 
„Ide o špičkový prístroj s vysoko kvalitnými funkciami a presne nastavenými parametrami. Pacientovi tak garantuje precíznu diagnostiku a vďaka kvalitným parametrom aj viac vybavených pacientov v rovnakom čase v porovnaní s minulosťou,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
„Prístroj je nápomocný aj pri diagnostike obéznejších ľudí. Má o niekoľko centimetrov širší otvor ako je štandardom v tejto triede, takisto vyššiu nosnosť stola a silný zdroj, čo sú nevyhnutné predpoklady pre diagnostiku obéznejších pacientov,“ povedal Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR, ktoré na centrálnych obstarávaniach prístrojovej techniky pre nemocnice pracuje.
 
CT najvyššej kategórie stálo 1 760 759 eur s DPH, vďaka elektronickej aukcii sa dosiahla úspora vo výške takmer 30 %.
Nové CT prístroje sa nachádzajú už aj v Nemocnici akad. L. Dérera a v Nemocnici Staré Mesto. Do prevádzky budú uvedené v najbližších týždňoch. Som presvedčená o tom, že nové CT prístroje, ktoré rozšírili naše prístrojové vybavenie prispejú k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zároveň sa zvýši aj komfort našich pacientov a v neposlednom rade uľahčia prácu našim pracovníkom,“ zdôraznila riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.
V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva došlo v Univerzitnej nemocnici Bratislava za posledné dva roky k masívnej obnove a modernizácii prístrojov a zariadení, k rekonštrukcii budov a k nákupu zdravotníckej technológie.  Za posledný rok bolo do Univerzitnej nemocnice Bratislava investovaných 15 miliónov eur do rekonštrukcie. Do prístrojového vybavenia je to ďalších 15 miliónov EUR. Z kapitálových výdavkov bolo zakúpených takmer 90 ks. monitorov vitálnych funkcií, 3 220 ks. počítačov, 3 nové CT prístroje, RTG a C ramená. Bola zrekonštruovaná gynekologicko-pôrodnícka klinika v Ružinove, novorodenecké oddelenie na Kramároch a CPO na Kramároch, v Ružinove a v Petržalke, vymenil sa takmer celý lôžkový fond. Aktuálne sa rekonštruujú výťahy, prebieha komplexná rekonštrukcia Kliniky úrazovej chirurgie na Kramároch, obnovujú sa ARO a JIS oddelenia, postupne sa vymieňajú okná na všetkých budovách nemocnice.
Do nemocníc sa investuje aj formou kapitálových výdavkov. „V roku 2017 a 2018 to bolo zhodne každý rok 70 miliónov eur, tento rok je to 100 miliónov eur. Nemocnice môžu tieto peniaze použiť na odstraňovanie havarijných stavov nehnuteľností zdravotníckych zariadení, na nákup finančne náročnej technológie, obnovu a modernizáciu prístrojov a zariadení,“ povedal Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR
Na tlačovej konferencii bol predstavený aj investičný zámer komplexnej rekonštrukcie Nemocnice Ružinov. Obsahom investičného zámeru z medicínskeho pohľadu je nastavenie účinných tokov tvoriacich komplex nemocnice, ktorého cieľom je zabezpečenie vysoko efektívnej  prevádzky. Z pohľadu technického bude stavba nemocnice rekonštruovaná komplexne, aby bola dosiahnutá maximálna energetická úspora. Modernizácia budovy nemocnice prispeje k zvýšeniu komfortu pacienta a zachovaniu jeho intimity.
Rekonštrukcia zahŕňa činnosti ako  napr. výmena opláštenia budovy z hľadiska tepelnoizolačných vlastností vrátane výplňových konštrukcií, rekonštrukcia systému vykurovania a osvetlenia, vzduchotechniky a iné. Pre činnosť vrtuľníkovej záchrannej služby je navrhovaný heliport, ako  vyvýšená železobetónová konštrukcia, umiestená samostatne vedľa objektu monobloku. Prepojenie heliportu s monoblokom bude realizované lávkou pre peších o dĺžke cca 8 m, zároveň bude heliport priamo spojený  s komplexom operačných sál a vertikálne priamo prepojený  na činnosť urgentného príjmu. Urgentný príjem – je navrhovaný v zmysle uznesenia  ako Urgent typu 2. Jeho umiestnenie v rámci pôdorysného usporiadania prvého nadzemného podlažia nemocnice sa nemení, zväčšuje sa jeho priestorový nárok a vnútorné vybavenie.  V rámci izieb pre pacientov je plánované zväčšenie plochy samotnej izby, dobudovanie samostatného sociálneho zariadenia na každej izbe a tiež vytvorenie viac nadštandardných izieb. Čo sa týka výučbových kapacít, tie zostávajú zachované. Predpokladané investičné náklady na rekonštrukciu Nemocnice Ružinov sú  80 mil. EUR.
„Rekonštrukcia a modernizácia je súčasťou koncepcie skvalitnenia zdravotníctva v hlavnom meste. Projekt novej Univerzitnej nemocnice Bratislava je založený primárne na novovybudovanej nemocnici na Rázsochách a na komplexne zrekonštruovanej nemocnici v Ružinove. Rovnako počíta s využívaním ostatných existujúcich bratislavských nemocníc. Opäť sa tak posúvame o krok vpred k skvalitneniu zdravotníctva nielen pre obyvateľov hlavného mesta, ale zo všetkých kútov Slovenska, nakoľko práve v UNB sa poskytuje špičková zdravotná starostlivosť a zvážaní sú do tohto zdravotníckeho zariadenia v prípade potreby aj pacienti z iných nemocníc,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Bolo ukončené verejné obstarávanie pre výstavbu heliportu, aktuálne sa pripravuje VO pre vybudovanie nových operačných sál a nového neurochirurgického oddelenia, ktoré má byť súčasťou chirurgických disciplín tak, aby bola pacientom poskytnutá komplexná zdravotná starostlivosť. Nová neurochirurgia v UNB Ružinov by mala byť v plnej prevádzke na prelome rokov 2 020 až 2 021.
Klinika neurochirurgie v Nemocnici akad. L. Dérera zostáva zachovaná a i naďalej je dôležitou súčasťou UNB. Za posledný rok bolo do Kliniky neurochirurgie na Kramároch investovaných najviac finančných prostriedok zo všetkých kliník v rámci UNB a to viac ako 1 600 000 EUR. Bola kompletne vymenená technika a pracovisko neurochirurgie na Kramároch disponuje špičkovými prístrojmi tej najvyššej kvality.
Neurochirurgii na Kramároch sa navyše v blízkej dobe obnoví prístrojová technika nasledovne:
 • zostava hardvérovej platformy – Navigačná stanica Curve 2 ks s plánovacou stanicou
 • elektromagnetický modul,
 • základný systémový softvér,
 • zostava plánovacieho softvéru k dvom navigačným a jednej plánovacej stanici,
 • navigačný a registračný softvér kraniálnej navigácie,
 • navigačný a registračný softvér spinálnej navigácie,
 • príslušenstvo ku kraniálnej navigácii,
 • príslušenstvo k spinálnej navigácii,
 • integrácia 3D C-ramena,
 • integrácia operačného mikroskopu,
 • integrácia operačného ultrazvuku,
 • intraoperačný sonografický prístroj s tromi sondami,
 • a iné.
„Našim cieľom je, aby bola Nemocnica Ružinov po rozsiahlej rekonštrukcii miestom s vysokošpecializovanými pracoviskami, kde bude i naďalej poskytovaná špičková zdravotná starostlivosť, ale v modernejších, vynovenejších priestoroch,“ povedala riaditeľka nemocnice Renáta Vandriaková.
Všetky nemocnice, ktoré sú súčasťou UNB sa modernizujú, či už sú to stavebné úpravy alebo obnova prístrojového vybavenia. Postupnými krokmi v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa najväčšia slovenská nemocnica stáva moderným miestom, kde sa pacientom dostáva kvalitná zdravotná starostlivosť poskytnutá špičkovými odborníkmi, ktorí v nemocnici pracujú.