Obmedzenie návštev v Nemocnici Ružinov

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sú obmedzené návštevy v Nemocnici Ružinov a to na nasledujúcich pracoviskách: Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika hrudníkovej chirurgie, Klinika chirurgie, Interná klinika, Klinika pneumológie a ftizeológie I, Klinika pneumológie a ftizeológie II.