Obmedzenie parkovania pred zimným štadiónom V.Dzurillu

Od 23.5.2020 bude z dôvodu výstavby heliportu v nemocnici v Ružinove a vjazdu ťažkej techniky obmedzené parkovanie pred zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu.
Prosíme všetkých zamestnancov nemocnice, pacientov a návštevníkov nemocnice, aby v týchto priestoroch neparkovali. Toto obmedzenie parkovania sa netýka zamestnancov, ktorí majú povolený vjazd do vyhradeného parkoviska pre zamestnancovu Univerzitnej nemocnice Bratislava. Priestor bude počas vymedzených dní vyznačený aj prenosným dopravným značením zákazu zastavenia. O všetkých zmenách alebo o zrušení obmedzení Vás budeme včas informovať. Všetkých prosíme o trpezlivosť a ďakujeme za pochopenie.

Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava.