Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) poskytuje komplexné služby v predsterilizačnej príprave a sterilizácii zdravotníckych pomôcok (ZP) určených výrobcom na opakované použitie v zavedenom, udržiavanom a kontrolovanom systéme kvality. OCS na základe systému kvality garantuje
bezpečnosť ZP pre pacienta v zmysle hygieny a funkčnosti.
V r. 2004 prešlo OCS rozsiahlou rekonštrukciou priestorov, vrátane
výmeny predsterilizačnej a sterilizačnej techniky.
V súčastnosti má oddelenie štyri úseky:
úsek predsterilizačnej prípravy
úsek sterilizácie a kontroly
úsek doplnkovej prisálovej sterilizácie KOS úsek centrálnej úpravovne postelí Náročnosť a rozsah činnosti oddelenia v trojsmennej prevádzke je daná počtom lôžok a chirurgickým zameraním nemocnice. Svoje služby OCS poskytuje operačným sálam, zákrokovniam, oddeleniam a ambulanciám nemocnice Ružinov a Staré Mesto.
Na základe zmluvného vzťahu poskytuje svoje služby aj neštátnym zariadeniam (ambulancie, zdravotnícke centrá, pedikúry, manikúry).

 

Tím


Na oddelení pracuje v jednosmennej prevádzke 7 pracovníkov, v trojsmennej nepretržitej 35 odborných zdravotníckych pracovníkov 

Univerzitná nemocnica
Bratislava
Ružinovská 6
826 06 Bratislava 


primár: MUDr. Vajnerová Zuzana
tel: 02/48 234 589
e-mail: vajnerova@ru.unb.sk

vedúca sestra: Mgr. Matušek Peter
tel. 02/48 234 590
e-mail: matusek@ru.unb.sk

  

späť