Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBaLR) zabezpečuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre ambulantných a lôžkových pacientov ŠGN PB - Kliniky geriatrie SZU a UNB, Gerontopychiatrického oddelenia, Oddelenia dlhodobo chorých, JIS, doliečovacieho oddelenia a Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB.
Poskytuje fyziatricko – rehabilitačnú liečbu ambulantným pacientom – dospelým i deťom bez ohľadu na rajonizáciu pri chorobách pohybového ústrojenstva (bolestivé stavy chrbtice, kĺbov, chybné držanie tela, deformity chrbtice), po úrazoch, pri neurologických ochoreniach centrálneho a periférneho nervstva vrátane DMO, interných, pľúcnych ochoreniach, chirurgických, urologických a ORL ochoreniach.
OFBaLR je súčasťou centra pre liečbu cystickej fibrózy a poskytuje komplexnú respiračnú fyzioterapiu pre deti i dospelých západoslovenského kraja.
Poskytuje: liečebnú telesnú výchovu – individuálnu i skupinovú
- elektroliečbu
- vodoliečbu
- teploliečbu 
- svetloliečbu
- mechanoterapiu
- saunu

Každý pacient je vyšetrený lekárom špecialistom OFBaLR a ním má aj doporučenú rehabilitačnú liečbu, s následnými kontrolami.

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
ŠGN PB
Krajinská 91
Bratislava
825 56
Pavilón G, suterén

ambulancia: 0918 379 663
elektroliečba: 0918 379 665
primár: chovanec@pb.unb.sk

vedúca fyzioterapeutka: Mgr. Ružena Rigóová 0918 379 661, rigoova@pb.unb.sk

Ambulancie:
Fyziatricko-rehabillitačná

Ponúkané služby:


Fyzioterapeutické výkony:

Liečebná telesná výchova -
spinálne cvičenia, postizometrické relaxácie, Kaltenbornove cvičenie, cvičenie podľa
Kabáta, Brunkowej, cvičenia hlbokého stabilizačného systému, facilitačné techniky,
mäkké a mobilizačné techniky, relaxačné cvičenia, balančné cvičenia na nestabilných
plochách, cvičenie chybného držania tela, skolióz, plochých nôh
- dýchacia a cievna gymnastika
- reflexné cvičenie detí a dospelých metódou MUDr. Vojtu
cvičenie na fit loptách
skupinové cvičenie tehotných na doporučenie gynekológa
cvičenie pri závratových stavoch – vestibulárny tréning
komplexná respiračná fyzioterapia

Masáže – klasické čiastočné a celkové, reflexné

Vodoliečba – veľká a malá vírivka, perličkový kúpeľ, šľapací kúpeľ

Teploliečba - teplé a chladové zábaly

Sauna – fínska sauna

Elektroliečba – galvanizácia, ionoforéza, liečba vysokofrekvenčnými, nízkofrekvenčnými a interferenčnými prúdmi, elekrostimulácia, tens, rebox, ultrazvuk, magnetoterapia, krátkovlnná diatermia, bioptronová lampa

Pri požiadavke pacientov sa dajú lekárske vyšetrenie a procedúry zakúpiť.
Ceny sú zverejnené v Cenníku nadštandardných služieb a výkonov UNB.
 


 

späť