Opatrenie v nemocničných poliklinikách

V záujme zachovania bezpečnosti pacientov a personálu v našich nemocničných poliklinikách (Ružinov, Kramáre, Antolská) sme pristúpili k zníženiu pohybu osôb v týchto priestoroch. Preto prosíme všetkých pacientov o dodržiavanie nasledujúcich opatrení:
- Do priestorov nemocničnej polikliniky je povolený vstup iba pacientom a budúcim rodičkám, ktoré prichádzajú na ambulantné vyšetrenie.
- Jedna sprevádzajúca osoba pacienta a budúcej rodičky je povolená iba v prípade, ak si to vyžaduje zdravotný stav pacienta alebo rodičky, resp. v prípade ťažkej imobility.
- Povolenie sprevádzajúcej osoby na ambulantné vyšetrenie je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky na príslušnej ambulancii.