ORL ambulacia I.

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 019

Lekári:

MUDr.Srnková, MUDr.Václavík

Sestrička:

Alena Bencová

Tel.č:

02/482 34 717
Lekári sa striedajú
Prestávka 13.00 - 13.30
7.30 - 10.00 - príprava aambulancie, príjmy,odbery, zakladanie výsledkov, doplnenie materiálu
13.40 - 15.00 - umývanie inštrumentov,streilizácia,zakjladanie kariet a výsledkov, dezinfekcia

V čase  1.7. - 31.8.2023 budú ošetrované len súrne prípady do 11.00, volajte predtým na horeuvedené tel.číslo.