Ortopedická ambulancia II - onkoortopedická poradňa

Nemocnica Ružinov

I.posch., nemocničná poliklinika, č. dv. 98

Lekári:

MUDr.Pekara, MUDr.Malina, MUDr.Tóth, MUDr.Krajčovič, MUDr.Andrey Švec, PhD,

Sestrička:

Katarína Kissová

Tel.č:

02/ 48 234 802
príprava ambulancie, odbery 7.00-8.00
prestávka 12.00 - 12.30
administratíva denne 14.00-15.30

pacienti sa objednávajú telefoonicky na kl. 802 v čase 13.00-14.30