Ortopedická - príjmová a konziliárna ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 5

Lekári:

MUDr. Dominik Ščasný, MUDr. Marek Jurík

Sestrička:

Iva Hudecová, Monika Gargelová

Tel.č:

02/ 68 67 2512

8.00 - 10.00 prijímanie objednaných pacientov