Otvorenie Psychosomatického oddelenia, Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Image
Obrázok ku správe: Otvorenie Psychosomatického oddelenia, Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Psychiatrická klinika LFUK a UNB je súčasťou nemocnice v bratislavskom Starom Meste už od roku 1864, od roku 1950 už ako samostatná psychiatrická klinika. Aj v tomto novom období už píše 73. rok svojej existencie. Jedna z historicky najstarších kliník Univerzitnej nemocnice v Bratislave, dňa 1. februára 2023 otvára pre pacientov  zrekonštruované Psychosomatické oddelenie. Toto oddelenie má 13 lôžok a bude najmodernejšou časťou kliniky. Vytvorením nových, zrekonštruovaných priestorov pre pacientov naša nemocnica vyjadruje prvoradý záujem poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen na vysokej odbornej úrovni, ale aj v moderných, 21. storočiu zodpovedajúcich priestoroch.

„Téma psychického zdravia populácie sa čoraz častejšie dostáva do popredia a my rovnako chceme reflektovať na potreby pacientov, ktorí sa v našej nemocnici liečia na duševné ochorenia, ktorých liečba si vyžaduje odhodlanie pacienta a empatický prístup lekárov. Liečba takýchto pacientov je častokrát ˝beh na dlhú trať˝, a zo skúseností vieme, že prostredie dokáže mať na pacienta veľký vplyv. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať priestory Psychiatrickej kliniky v Nemocnici Staré Mesto a vybudovať tak nové Psychosomatické oddelenie v ktorom sa naši pacienti budú cítiť komfortnejšie.“ povedal riaditeľ UNB, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA.

Psychiatrickú kliniku LFUK a UNB, Nemocnica Staré Mesto možno označiť za jednu z najstarších a najvýznamnejších psychiatrických inštitúcii na Slovensku. Na pôde tohto pracoviska vyrástlo viacero odborníkov, ktorí vytvárali charakter psychiatrie a ovplyvnili jej vývoj na celom Slovensku.

„Psychiatrická starostlivosť nevyžaduje takú vysokú investíciu do prístrojového vybavenia ako je to na somatických oddeleniach. V našom odbore je dôležité investovať do vzdelávania odborníkov, ktorí starostlivosť pacientom poskytujú. A zároveň ju poskytovať v prívetivom a harmonickom prostredí. Dnes sa to na našej klinike deje, verím, že sa nové oddelenie stane jej cennou súčasťou a budeme ho využívať v prospech blaha našich pacientov.dodala prednostka Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB, doc. MUDr. Ľubomíra Izákova, PhD.