Perimetria a zobrazovacie vyšetrenia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika, 1. poschodie, č. dverí 134

Lekári:

MUDr. Majtánová Nora, PhD.,

Sestrička:

Eleonóra Bognárová, Zuzana Mikulášiková

Tel.č:

02/ 68 673 730
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: 7:30-8:00 hod, 13:30-14:30 hod