Perimetria a zobrazovacie vyšetrenia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie, č. dv. 15

Lekári:

MUDr. Majtánová Nora, PhD., MUDr. Kéri Petra, MUDr. Juhanesovičová Petra

Sestrička:

Eleonóra Bognárová, Zuzana Mikulášiková

Tel.č:

02/ 68 672 622
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: 7:30-8:00 hod, 13:30-14:30 hod