Pľúcna konziliárna ambulancia

Nemocnica Ružinov

blok D II.posch.

Lekári:

doc.MUDr.Majer,CSc

Sestrička:

Tel.č:

02/48234843