Poďakovanie MUDr. Rudolfovi Škublovi, MHA a menovanie jeho nástupcu MUDr. Štefana Nováka, MHA

Skubla
Obrázok ku správe: Poďakovanie MUDr. Rudolfovi Škublovi, MHA a menovanie jeho nástupcu MUDr. Štefana Nováka, MHA


Poďakovanie MUDr. Rudolfovi Škublovi, MHA a menovanie jeho nástupcu MUDr. Štefana Nováka, MHA

 

Veľmi rád by som sa chcel poďakoval MUDr. Rudolfovi Škublovi, MHA dlhoročnému primárovi IV. chirurgickej kliniky LF UK, UNB. Ďakujem mu za jeho doterajšie úsilie a pracovné nasadenie, intenzitu odborného a organizačného úsilia v prospech kliniky a v neposlednom rade by som rád ocenil profesionálny prístup k pacientom a tiež personálu. Po vzájomnej dohode aj s prednostom kliniky doc. MUDr. Mariánom Vicianom, CSc. sa MUDr. Škubla rozhodol prenechať miesto primára svojmu kolegovi MUDr. Štefanovi Novákovi, MHA, ktorý dlhoročne pôsobil na pracovisku kliniky.  Rudolf Škubla i naďalej zostáva pracovať na klinike ako chirurg, čo veľmi oceňujem vzhľadom k jeho dlhoročným skúsenostiam. Súčasne by som chcel zdôrazniť úctu a poďakovať sa za úsilie, ktoré venoval odboru chirurgie. Vážim si precíznu prácu MUDr. Rudolfa Škublu MHA, ktorú charakterizuje aktívny a pozitívny prístup k riešeniu všetkých úloh, do ktorého vždy vnášal osobitú tvorivú energiu, prvky originality a schopnosť presvedčiť všetkých, že dielo sa vydarí a bude úspešne zavŕšené.  Za toto všetko ti patrí moje úprimné poďakovanie.

Milý Rudo, ďakujem za dlhoročné, odborné pôsobenie v pozícii primára a tiež za to, že i naďalej zostávaš pracovať ako chirurg v našej nemocnici. Prajem ti najmä veľa zdravia a radosti z výsledkov tvojej práce.  

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA
riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava