Poďakovanie prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi, CSc.

pecenak
Obrázok ku správe: Poďakovanie prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi, CSc.
Riaditeľ UNB MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA, vyslovuje vrúcne poďakovanie  prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi, CSc za jeho doterajšie úsilie a pracovné nasadenie, intenzitu odborného a organizačného úsilia v prospech Psychiatrickej kliniky LFUK, UNB, v neposlednom rade empatický a ľudský prístup k pacientom a tiež personálu. Pán profesor pôsobil na Psychiatrickej klinike LFUK, UNB ako lekár od roku 1994 a od roku 2012 ako prednosta kliniky.
„Psychiatrická klinika pod vašim vedením dosiahla skutočne vysoký odborný štandard. Vážim si Vašu precíznu prácu, ktorú charakterizuje aktívny a pozitívny prístup k riešeniu všetkých úloh, do ktorého ste vnášali osobitú tvorivú energiu, prvky originality a schopnosť presvedčiť všetkých, že dielo sa vydarí a bude úspešne zavŕšené. Svoje nové poznatky a skúsenosti z psychiatrie ste prezentovali v stovkách prednášok na odborných fórach. Vaša publikačná činnosť je veľmi rozsiahla, sú to články, monografie, vysoko­školské učebnice, je to niekoľko odborných publikácií.
Milý pán profesor, ďakujem Vám za doterajšie dlhoročné odborné pôsobenie v Nemocnici Staré Mesto. Veľmi si vážim vaše rozhodnutie naďalej zostať na klinike liečiť našich pacientov a ľudsky a odborne pomáhať zdravotníkom na Psychiatrickej klinike.“

 
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA
riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava
 
Poverená vedením Psychiatrickej kliniky LFUK, UNB je doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.,