Pozastavenie plánovaných hospitalizácií a operačných výkonov Univerzitnej nemocnici Bratislava

Z dôvodu zhoršovania sa epidemiologickej situácie v Bratislavskom kraji a narastajúceho počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, Univerzitná nemocnica Bratislava od 27.10.2020 pristupuje k pozastaveniu plánovaných hospitalizácií a plánovaných operačných výkonov. Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zostáva i naďalej zachované. Pozastavenie sa netýka onkologických a akútnych pacientov vyžadujúcich neodkladný operačný výkon. Pozastavenie plánovaných operačných výkonov a hospitalizácií je predbežne plánované po dobu dvoch týždňov, teda do 9.11.2020. Všetkých pacientov prosíme o trpezlivosť, ale v aktuálnej epidemiologickej situácii je to nevyhnutné. Pacienti, ktorí mali naplánovanú hospitalizáciu a operačný výkon, budú o ďalšom postupe informovaní prostredníctvom našich pracovníkov.