Pracovisko ERCP.

Nemocnica Ružinov

monoblok A, 1. poschodie, RDG pracovisko

Lekári:

Doc.MUDr. Martin Huorka, CSc.
Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
MUDr. Miloš Greguš, PhD.
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD.

Sestrička:

Alexandra Kusá, Jana Holčáková, Mgr. Andrea Jahnová, Mgr. Ivana Blažová

Tel.č:

02/ 48234770
Pacienti na ERCP sa objednávajú na Gastroenterologickej ambulancii v suteréne, č. dv. 6. Tel: 02/ 48 234 770
Pacienti na IKS sa objednávajú na Kardiologickej ambulancii, 1. poschodie č. dv. 105, 106. Tel: 02/ 48 234 813 alebo 02/ 48 234 493