Prechod hlásenia o narodení dieťaťa do elektronickej formy


V súvislosti s implementáciou 3. vlny opatrení proti byrokracii boli do praxe uvedené funkcionality týkajúce sa životnej situácie narodenia dieťaťa, ktoré prinášajú zjednodušenie pre rodičov dieťaťa a tiež pre lekárov, elektronizácia hlásenia o narodení, zápis potvrdenia pre príspevok pri narodení dieťaťa prostredníctvom ezdravia a nahlásenia dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti novorodencom.

 

Hlásenie o narodení dieťaťa nájdete tu:

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/narodenie-dietata