Prevod vlastníctva majetku štátu v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava – osobné motorové vozidloUniverzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 31 813 861 zverejňuje ponuku na prevod vlastníctva majetku štátu v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z o Správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je odpredaj nasledujúceho hnuteľného majetku:

-    osobné motorové vozidlo v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava. 

Osobné motorové vozidlo je pojazdné, ale bez platnej emisnej a technickej kontroly, vyžaduje opravu. Prípadným záujemcom vieme umožniť obhliadku vozidla.

Technické parametre:
značka: Škoda Felícia Combi 
farba: zelená metalíza
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 20.11.1996
objem motora: 1 598 cm3
maximálny výkon motora / otáčky: 55 kW
druh paliva: benzín
najazdené: 172 609 km 
druh prevodovky: MT / 5
inventárne číslo: 6I01417, evidenčné číslo: BL – 042 FX, VIN: TMBEGF654V7419914

Osobné motorové vozidlo ponúkame za orientačnú cenu 105,00 € 
So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, uzavrie Univerzitná nemocnica Bratislava kúpnu zmluvu. 

Bližšie informácie poskytne: Ing. Ferdinand Lacuš, tel.0915 968 084
Ponuky je možné zaslať e-mailom na   lacus@unb.sk alebo poštou  na adresu: Oddelenie správy majetku, Univerzitná nemocnica  Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava v termíne najneskôr do 10 dní od zverejnenia ponuky.
UNB si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. Schválil:
                                                              ----------------------------------                             --------------------------------


                        

Pri  uzavretí  kúpnej zmluvy bude do   ceny vozidla  zahrnutá  aj cena za vypracovanie znaleckého posudku vo výške   59,20€  za vozidlo.