Príjmová I. Interná ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 14 a 15

Lekári:

MUDr. Zora Jelínková

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 251; - 536