Psychiatrická ambulancia I

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 030

Lekári:

MUDr. Zuzana Olosová, MUDr. Peter Ohrablo, MUDr. Pálešová

Sestrička:

Mgr. Eva Franková,

Tel.č:

02/48234 751
Ranná porada 7.00 - 8.00
Prestávka 12.00 - 12.30