Psychiatricko - sexuologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 033

Lekári:

MUDr. Oľga Jamborová

Sestrička:

Mgr. Eva Franková,Zuzana Sovičová

Tel.č:

02/48234 749