Psychologická ambulancia - denný stacionár Podunajské Biskupice

Nemocnica Ružinov

Detašované pracovisko UNB, Podunajské Biskupice

Lekári:

Psychológovia:
PhDr. Ľubica Bradáčová 0905 694 754
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 0905 694 802
PhDr. Zuzana Ondrejková 0905 694 802
Mgr. Veronika Sabolová 0905 694 847

Sestrička:

Tel.č:

0905 694 802, 0905 694 754, 0905 964 847