Psychologická ambulancia - denný stacionár Podunajské Biskupice

Nemocnica Ružinov

Detašované pracovisko UNB, Podunajské Biskupice

Lekári:

Psychológovia: PhDr. Ľubica Bradáčová, Mgr. Iva Gacíková, Mgr. Rušárová

Sestrička:

Tel.č:

0905 694 802, 0905 694 754, 0905 964 847