Psychologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 132

Lekári:

Mgr. Daniela Urbanová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 6867 2531

e-mail: psychologia@pe.unb.sk

Na prvé stretnutie je potrebné sa objednať (telefonicky, e-mailom).