Psychologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 132

Lekári:

Mag. Phil. Viera Lichtnerová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 2531