Refrakčná a rohovková ambulancia:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Očná klinika SZU a UNB, 7. poschodie, č. dv. 4

Lekári:

Pondelok: doc. MUDr. Kolář Petr, PhD./ MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Utorok: MUDr. Dubravská Zlatica PhD., MBA
Streda: MUDr. Oravcová Lenka, PhD
Štvrtok: doc. MUDr. Kolář Petr, PhD. /MUDr. Biensky Michal
Piatok: MUDr. Oravcová Lenka, PhD./ MUDr.  Majtánová Nora PhD.

Sestrička:

Zuzana Mikulášiková

Tel.č:

02/ 68 67 2831
Prestávka: 12.00 - 12.30
 
Objednávanie pacientov: 7:30-8:00 hod, 13:30-14:30 hod