Remdesivir – liek, ktorý je účinný v liečbe ochorenia COVID-19, už aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava

kramare
Obrázok ku správe: Remdesivir – liek, ktorý je účinný v liečbe ochorenia COVID-19, už aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Na Klinike infektológie a cestovateľskej medicíny LF UK, SZU, UNB v Nemocnici akad. L. Dérera  (Univerzitná nemocnica Bratislava) sa prvýkrát podal pacientovi liek Remdesivir, ktorý zabraňuje množeniu koronavírusu v tele človeka. Látka je určená pre pacientov u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, ktorí majú ťažký priebeh ochorenia a ich stav je natoľko závažný, že si vyžadujú kyslíkovú liečbu. V zahraničných klinických štúdiách sa potvrdilo, že liek Remdesivir u takýchto pacientov skrátil dĺžku hospitalizácie a tiež významne znížil riziko úmrtia.

 

„Som veľmi rada, že najnovšie poznatky liečby ochorenia COVID-19 sa aplikujú aj v našej nemocnici. Liek Remdesivir bol len nedávno schválený Európskou liekovou agentúrou a ja už teraz spoločne s našimi lekármi môžem skonštatovať, že pacientovi sa po podaní lieku výrazne polepšilo a liečba Remdesivirom zabrala. Aj tento krok predstavuje obrovskú nádej v liečbe ochorenia COVID-19 a mňa nesmierne teší, že Univerzitná nemocnica Bratislava je toho súčasťou,“ povedala Renáta Vandriaková, riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava.

 

Na Klinike infektológie a cestovateľskej medicíny LF UK, SZU, UNB bol hospitalizovaný 39 ročný pacient u ktorého bolo diagnostikované ochorenie COVID-19, ktoré malo u tohto konkrétneho pacienta ťažší priebeh a bolo potrebná aj kyslíková liečba. Lekári sa rozhodli pacientovi podať liek Remdesivir v kombinácii s kortikoidom Dexametazón. Liek Dexametazón tlmí zápal v pľúcach, navyše klinické štúdie uvádzajú, že u pacientov, ktorí si vyžadujú kyslíkovú liečbu, liek Dexametazón znižuje riziko smrti o 20 % a u pacientov na umelej pľúcnej ventilácii je to až o 30 %. Na Klinike infektológie v Univerzitnej nemocnici Bratislava kde bolo hospitalizovaných aj vyliečených najviac pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 na Slovensku bol počas prvej vlny koronavírusu pacientom s ťažkým priebehom podávaný liek Dexametazón. Lekári predpokladajú, že aj vďaka tejto liečbe boli na pracovisku Kliniky Infektológie zaznamenané veľmi dobré výsledky v liečbe pacientov.

 

„Pacient bol prijatý na našu kliniku  s podozrením na ochorenie COVID-19, ktoré sa následne potvrdilo. Keďže  potreboval podpornú liečbu kyslíkom, podľa súčasne platných indikačných kritérií sme u neho zahájili liečbu Remdesivirom. Cieľom 5 dňovej liečby Remdesivirom je zmierniť klinické príznaky ochorenia. U pacienta sme už po 24 hodinách zaznamenali výrazné zlepšenie klinického stavu v zmysle vymiznutia teplôt a zníženej potreby liečby kyslíkom“, povedala Alena Koščálová, zástupkyňa prednostu Kliniky infektológie a cestovateľskej medicíny LF UK, SZU, UNB.