Reumatologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

0. prízemie poliklinika, č. dv. 66

Lekári:

prim. MUDr. Eva Kmetyová

Sestrička:

Bc. Mária Hestevenyiová

Tel.č:

02/ 68 67 2532