Reumatologicko - osteologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén Pavilónu CH, č. dverí 11

Lekári:

Doc. MUDr. Emoke Šteňová,PhD.,

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 673