Špičkoví zahraniční neurochirurgovia na kongrese organizovanom našou Neurochirurgickou klinikou LF UK a UNB

kongres1
Obrázok ku správe: Špičkoví zahraniční neurochirurgovia na kongrese organizovanom našou Neurochirurgickou klinikou LF UK a UNB

V dňoch 5. – 7. júna 2024 sa v Bratislave uskutočnil už  IV. ročník neurochirurgického kongresu Neurochirurgické dni Univerzity Komenského a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika – Bratislavské neurochirurgické dni 2024, ktoré spoločne organizujú bratislavská Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, martinská Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM a košická Neurochirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ. Záštitu nad týmto podujatím prevzali rektori Univerzity Komenského a Univerzity P .J. Šafárika prof. M. Števček a prof. D. Pella, riaditeľ UNB MUDr. A. Mayer, a dekan LF UK prof. J. Payer.

Ako uviedli odborní garanti podujatia – predseda organizačného výboru doc. A. Šteňo (prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB v Nemocnici ak. L Dérera, UNB) a podpredsedovia organizačného výboru doc. V. Kaťuch (prednosta Neurochirurgickej kliniky UNLP a LF UPJŠ v Košiciach) a prof. B. Kolarovszki (prednosta Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM v Martine) celá akcia sa mimoriadne vydarila.

Kongres otvorili rektor Univerzity Komenského prof. M. Števček, prodekanka Lekárskej fakulty UK prof. Ľ. Podracká, vedúci lekár polikliniky Nemocnice ak. L. Dérera MUDr. P. Jacko a prostredníctvom videopríhovoru prezident Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti MUDr. R. Illéš. V samotnej odbornej časti kongresu vystúpili s prednáškami predstavujúcimi najnovšie trendy v svetovej neurochirurgii viacerí renomovaní medzinárodní odborníci, napr. novozvolený prezident (president-elect) Európskej asociácie neurochirurgických spoločností prof. F. Sala (Taliansko), člen výkonného výboru Európskej asociácie neuro-onkológie prof. A. Jakola (Švédsko), riaditeľ Neurochirurgickej kliniky v Univerzitnej nemocnici Essen prof. U. Sure (Nemecko), predseda Komisie pre liečbu ochorení lebkovej spodiny Viedenskej univerzitnej všeobecnej nemocnice prof. Ch. Matula (Rakúsko), člen Správnej rady Svetovej federácie neurochirurgických spoločností a prednosta Neurochirurgickej kliniky Užhorod prof. V. Smolanka (Ukrajina), národný delegát Maďarska v Tréningovej komisii Európskej asociácie neurochirurgických spoločností a prednosta Neurochirurgickej kliniky v Debrecíne prof. L. Novák (Maďarsko), emer. profesor Neurochirurgickej kliniky Nórskej univerzity vedy a techniky a Univerzitnej nemocnice St. Olavs prof. G. Unsgaard (Nórsko), dr. I. Petö, MD (Florida, USA), ako aj mnohí významní odborníci z Českej republiky a zo Slovenska. Prednášky sa týkali všetkých aspektov neurochirurgie napríklad operácií zhubných aj nezhubných nádorov mozgu, operácií cievnych ochorení mozgu, operácií chrbtice a miechy, epileptochirurgie, detskej neurochirurgie a mnohých ďalších.

„Mimoriadne ma teší, že sa nášho kongresu zúčastnili špičkoví odborníci z mnohých krajín – je to do značnej miery aj prejavom rešpektu k úrovni slovenskej neurochirurgie. Taktiež sa veľmi teším spolupráci so Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou, ktorá náš kongres podporila“, uviedol doc. A. Šteňo, hlavný organizátor konferencie. Podujatia sa zúčastnili slovenskí neurochirurgovia takmer zo všetkých miest, kde sa neurochirurgické pracoviská v SR nachádzajú. Svojou účasťou kongres podporili neurochirurgovia z Banskej Bystrice, Ružomberka, Nových Zámkov, Nitry, Bratislavskej ružinovskej neurochirurgickej kliniky a samozrejme lekári z organizujúcich kliník – košickej, martinskej a domácej neurochirurgickej kliniky z bratislavských Kramárov. Na kongrese vystúpili aj viacerí odborníci z iných špecializácií, napr. neurológie, rádiológie, histopatológie, nukleárnej medicíny, radiačnej onkológie, logopédie, psychológie atď. Už tradičnou, neoddeliteľnou súčasťou kongresu bola aj sesterská vzdelávacia sekcia.

„Kongres, ktorého tradíciu započala Neurochirurgická klinika na Kramároch v r. 2019, predstavuje vďaka svojej odbornej úrovni vzdelávacie podujatie najvyššej úrovne, a je pre slovenských neurochirurgov a samozrejme pre našich pacientov obrovským prínosom“, uviedol spoluorganizátor podujatia prof. B Kolarovszki, prednosta martinskej neurochirurgickej kliniky, ktorá organizovala podujatie minulý rok. „Teší nás, že v budúcom roku bude hostiteľom premiérovo naša klinika“, uviedol prednosta košickej neurochirurgickej kliniky v doc. V. Kaťuch, ktorý bol zároveň spoluorganizátorom súčasného ročníka.  „Už teraz všetkých srdečne pozývame na budúci ročník do Košíc“, skonštatoval doc. V. Kaťuch.

„Ako najstaršie a zakladajúce pracovisko slovenskej neurochirurgie sme si pokladali za povinnosť založiť tradíciu každoročného akademického neurochirurgického odborného podujatia na Slovensku. Veľmi sa teším, že sa tento kongres na Slovensku ujal, a že sa jedná už o jeho štvrtý ročník, pričom nebyť pauzy vynútenej pandémiou Covid-19, bol by už šiesty. Obrovská vďaka patrí pánovi rektorovi UK prof. Števčekovi, ktorý stál pri zrode tohto podujatia a po celý čas ho podporuje. Samozrejme, naša srdečná vďaka patrí aj predstaviteľom všetkých inštitúcií, ktoré nad naším, stále významnejším podujatím prevzali záštitu, respektíve ho podporili“ uzavrel doc. A. Šteňo.